Désa Nanggeleng

Rp75,000 Rp80,000

Add to wishlist
Share
Categories,

  Judul: Désa Nanggeleng

  Penulis: Suherman Komara
  ISBN: –
  Halaman: x, 148 hlm
  Cover: Soft Cover
  Ukuran: 14 x 20 cm
  Berat: 350 gr

  Deskripsi:
  Buku ngeunaan Désa Nanggeleng ieu, mangrupi hiji tarékah, nyukcruk galur nu kapungkur, mapay laratan anu baheula, sangkan asal usul nu aya patalina sareng Désa Nanggeleng, kajaga tur kapiara, bekel wariskeuneun ka turunan sareng séké sélér pituin urang Désa Nanggeleng khususna, umumna mah pikeun balaréa nu mikadeudeuh tur mikaasih ieu Désa.
  Salaku tambahan, buku ieu nyandak pamiarsa dina perjalanan anu pikaresepeun kana kahirupan sareng budaya désa anu unik. Ngaliwatan carita-carita anu menarik jeung detil anu beunghar, pamaca bakal katarajang kahirupan sapopoé masarakat Désa Nanggeleng.
  Ieu buku lain sakadar kumpulan catetan ngeunaan géografi jeung sajarah, tapi ogé mangrupa jandela nu muka sawangan pamaca kana tradisi, kearifan lokal, jeung ajén-inajén nu dijungjung ku warga désa. Unggal halaman dina buku ieu ngadeukeutkeun pamiarsa kana kahirupan anu otentik sareng mereun.
  Panulis ngaharepkeun, ieu buku tiasa masihan wawasan anu langkung jero ngeunaan kahirupan di padésan. Wilujeng maca sareng mudah-mudahan buku ieu tiasa janten sumber inspirasi pikeun pamiarsa.
  Mudah-mudahan buku ieu téh nyandak mangfaat kanggé sadayana.