Al-Aqwaal At-Tajwiidiyyah Syarh AlMuqoddimah Al-Jazariyyah

Rp130,000 Rp135,000

Add to wishlist
Share
Categories,

  Judul: Al-Aqwaal At-Tajwiidiyyah Syarh AlMuqoddimah Al-Jazariyyah

  Penulis: Abu Syech Nur Rohman bin Sulimin
  Editor: Fathur Rohman bin Sulimin
  ISBN: –
  Halaman: xxiv, 287 hlm
  Cover: Hard Cover
  Ukuran: 21 x 29.7 cm
  Berat: 800 gr

  Deskripsi:
  Penyusunan Kitab al-Aqwaal at-Tajwidiyyah fii Syarh al-Muqoddimah
  al-Jazariyyah secara umum bertujuan menghidupkan, menyemarakkan, membumikan Metode Interlokal, Metode Klasik, Metode Salaf di Nusantara dengan memadukan antara Dirosah Nidzomiyyah dan Dirosah Muashsholah. Secara khusus bertujuan agar pembaca, penghafal dan pencinta al-Qur’an mengetahui, memahami Ilmu Tajwid melalui kitab-kitab induk para ulama yang mu’tamad beserta dalilnya, itulah sebabnya susunan ini sengaja menyertakan dalil di setiap penjelasan, baik berupa Natsr (karya tulis yang tak berpola/bersyair) ataupun Nadzm (karya tulis yang berpola/bersyair) dengan membahas secara mendetail dari setiap materi, agar mencapai tingkatan mutabahhir (paham secara mendalam) pada setiap fan ilmu sesuai dengan kaidah: “Barangsiapa yang tabahhur (menguasai secara mendetail dan mendalam layaknya lautan) terhadap suatu ilmu, maka orang itu akan (mampu) tabahhur pada semua ilmu”.