Kalangkang Heulang

Rp60,000 Rp70,000

Add to wishlist
Share
Category

  Judul: Kalangkang Heulang

  Penulis: Yanti Sri Budiarti
  ISBN: 978-623-5454-74-0
  Cover: Soft Cover
  Halaman: 93 hlm
  Berat: 100 gr
  Ukuran: 14 x 20 cm

   

  Deskripsi:

  Buku kumpulan carpon ieu judulna Kalangkang Heulang miboga harti ngarep-ngarep nu pamohalan. Biasana  sok dilarapkeun dina paribasa “Kawas ngudag-ngudag kalangkang heulang”.

  Tulisan-tulisan mangrupa carita pondok (carpon) nu judulna Lebaran Taun Ieu, Halimun, Kalangkang Heulang, Beurit, Sono ka Ema, midang dina majalah Basa Sunda, Manglé.

  Jejer carita diropéa tina rupa-rupa kajadian sapopoé, aya carita nu latarna mangsa pagebug, mangsa pireus Corona narékab, aya carita ngenaan hiji wanoja nu dijodokeun, aya carita ngenaan  rasa duduluran nu sajati, aya carita ngenaan kahirupan andar-andar jeung baramaén nu hirup di kolong jambatan, aya carita ngenaan hal nu rada ahéng  nyesakeun pananya keur nu maca, aya carita ngenaan katunggara.

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Kalangkang Heulang”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *